O-Xan, o grupo de opinión para a xestión dialogada do lobo en Galicia, presenta o seu blog, unha ferramenta a disposición de todos para difundir as nosas opinións, froito do debate de toda a xente que participa nel.

31/8/18

Medio Ambiente posterga ó 2019 a convocatoria de axudas para prevención de danos de lobo

Logo das reclamacións que se trasladaron nos últimos días desde o sector gandeiro, a Consellería de Medio Ambiente descartou convocar este ano axudas para medidas de prevención dos danos do lobo, postergando a convocatoria para o 2019. Desde Medio Ambiente explican que están traballando xa para habilitar un anticipo de gasto con cargo ós próximos orzamentos, de xeito que a comezos do próximo ano estea en marcha a convocatoria de subvencións.

A Consellería explica que un dos seus obxectivos é que, a diferenza do que ocorreu no 2016 e no 2017, os beneficiarios das axudas dispoñan de máis prazo para a execución dos proxectos subvencionados.

O pasado ano, a Administración convocara e resolvera as axudas na segunda metade do ano, o que levou a que, por cuestións administrativas, os beneficiarios quedasen cun prazo moi escaso para a execución das axudas, dándose casos nos que tiveron que renunciar ós apoios por carecer de prazo para a execución das liñas subvencionadas.


FONTE: CAMPOGALEGO


Medio Ambiente posterga al 2019 la convocatoria de ayudas para prevención de daños de lobo
Tras las reclamaciones que se trasladaron en los últimos días desde el sector ganadero, la Consellería de Medio Ambiente descarta convocar este año ayudas para medidas de prevención de los daños del lobo, postergando la convocatoria para 2019. Desde Medio Ambiente explican que están trabajando ya para habilitar un anticipo de gasto con cargo a los próximos presupuestos, de forma que a comienzos del próximo año esté en marcha la convocatoria de subvenciones.

La Consellería explica que uno de sus objetivos es que, a diferencia de lo que ocurrió en el 2016 y en el 2017, los beneficiarios de las ayudas dispongan de más plazo para la ejecución de los proyectos subvencionados.

El pasado año, la Administración había convocado y resuelto las ayudas en la segunda mitad del año, lo que llevó a que, por cuestiones administrativas, los beneficiarios quedaran con un plazo muy escaso para la ejecución de las ayudas, dándose casos en los que tuvieron que renunciar a los apoyos por carecer de plazo para la ejecución de las líneas subvencionadas.